top of page

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

chrzest-2023.webp
Chrzest jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, który został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa i powierzony Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego." (Mt 28, 19)

Sakrament chrztu św. udzielany jest w każdą III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 16:00. Wyjątek stanowią specjalne uroczystości, dlatego do kancelarii parafialnej należy zgłosić się odpowiednio wcześniej, aby najpierw ustalić datę chrztu. Następnie na minimum dwa tygodnie przed planowanym sakramentem należy dokonać formalności związanych z wpisem do ksiąg metrykalnych.

 

Dokumenty:

  •  Aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

  •  Dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

  •  Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej;

 

Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872-874):

  • Ukończył 16 lat;

  • Jest katolikiem;

  • Przyjął sakrament chrztu św, Komunię św., bierzmowanie;

  • Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

  • Prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (tzn. nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym; odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary; w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji, lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej);

bottom of page