top of page

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

NWRhNDg5YTYzCjh3SE5sI3BSbC0OF2J1J0p0ZkgAemBgEH1yUw1hMTsEKzYCRSF5NRo7NAZCPnkiBGElF1xhIWNHKi
„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela!” (Mt 19, 4b-6)

 

W kancelarii parafialnej zgłaszamy się trzy miesiące przed ślubem z dokumentami (jednak „termin ślubu” warto zarezerwować wcześniej nawet na rok przed planowanym terminem):

  • Dowody Osobiste (ważne);

  • Świadectwa chrztu wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym ślubem;

  • Świadectwa sakramentu bierzmowania (jeżeli nie odnotowano przyjęcia tego sakramentu na świadectwie chrztu);

  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC;

  • Wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka.

Podczas przygotowań, warto uwzględnić, że obsługa fotograficzna, powinna posiadać ważne na dzień ślubu pozwolenie z Kurii o odbytym szkoleniu fotografowania podczas celebracji liturgicznych. W innym przypadku Kapłan może odmówić fotografowania podczas Mszy Świętej. 

W naszej parafii nie praktykujemy pogańskich zwyczajów takich jak: sypanie ryżem przed Kościołem "na szczęście" itp.

bottom of page